THÔNG TIN THỰC ĐƠN
  • Nước uống 10 loại cơ bản
  • Trái cây theo mùa 03 loại
  • 4 loại bánh mặn
  • 3 loại bánh ngọt
  • 2 loại bánh lạnh
  • 2 loại ngũ cốc dạng hạt
  • 2 loại kẹo

Giá: 250.000 / Pax

* Gói sản phẩm này chỉ phù hợp cho các tiệc tiếp đón khách mời, lãnh đạo cao cấp!