THÔNG TIN THỰC ĐƠN
  • 3 loại nước uống cơ bản
  • 3 loại trái cây theo mùa
  • 2 loại bánh mặn
  • 2 loại bánh ngọt
  • 1 loại bánh lạnh

Giá: 80.000

* Gói sản phẩm chỉ phù hợp cho tiệc nhỏ & thiếu nhi!