THÔNG TIN THỰC ĐƠN
  • Nước uống 06 loại cơ bản
  • Trái cây theo mùa 03 loại
  • 3 loại bánh mặn
  • 3 loại bánh ngọt
  • 3 loại bánh lạnh
  • 2 loại ngũ cốc dạng hạt
  • 2 loại kẹo

Giá: 230.000 / Pax

* Gói sản phẩm này chủ phù hợp cho tiệc VIP, hội nghị, ký kết hợp đồng!