THÔNG TIN THỰC ĐƠN
  • Nước uống 04 loại cơ bản
  • Trái cây theo mùa 03 loại
  • 2 loại bánh mặn
  • 2 loại bánh ngọt
  • 2 loại bánh lạnh

Giá: 100.000 / Pax

* Gói sản phẩm này chỉ phù hợp cho tiệc đãi khách, giải lao giữa giờ!