THÔNG TIN THỰC ĐƠN
  • Nước uống 05 loại cơ bản
  • Trái cây theo mùa 03 loại
  • 3 loại bánh mặn
  • 3 loại bánh ngọt
  • 3 loại bánh lạnh

Giá: 170.000 / Pax

* Gói sản phẩm này chỉ phù hợp với tiệc liên hoan, họp mặt, hiếu hỉ!