THÔNG TIN THỰC ĐƠN

Giá: 60.000

THÀNH PHẦN:

  • Nước ép trái chanh & tắc tươi 70%
  • Đường mía 10%
  • Giấm gạo 5%
  • Muối iot 5%
  • Muối Kali 1%
  • Dầu hành hạt cải 9%

Sử dụng trực tiếp cho tất cả các loại Salad!