THÔNG TIN THỰC ĐƠN
  • Nai cuộn lá lốt nướng
  • Đà điểu nướng sốt ngũ vị
  • Bò tảng nướng sốt hương thảo
  • Nem thịt bọc sả nướng savour cook
  • Ốc bươu vàng size lớn nướng tiêu xanh
  • Ba chỉ heo nướng sốt thái chua cay
  • Xúc xích nướng dầu hương thảo

Giá: 330.000 / Pax