Thực đơn combo nướng BBQ

Thực đơn nướng BBQ

Set nướng tại nhà 260k

Giá: 260.000

Thực đơn nướng BBQ

Set nướng tại nhà 400k

Giá: 400.000

Thực đơn nướng BBQ

Set nướng tại nhà 330k

Giá: 330.000

Thực đơn nướng BBQ

Set nướng tại nhà 220k

Giá: 220.000
xem thêm các thực đơn bbq khác

Thực đơn combo tiệc Teabreak
 • Thực đơn Tea-Break
 • Thực đơn Tea-Break

  Teabreak Basic

  Giá: 80.000

  Thực đơn Tea-Break

  Teabreak package 6

  Giá: 250.000

  Thực đơn Tea-Break

  Teabreak package 5

  Giá: 230.000

  Thực đơn Tea-Break

  Teabreak package 4

  Giá: 195.000
  xem thêm các thực đơn TeabreaK khác

  Thực đơn combo tiệc finger food

  Thực đơn Finger Food

  Menu tiệc Finger food classic 450

  Giá: 450.000

  Thực đơn Finger Food

  Menu tiệc finger food classic 400

  Giá: 400.000

  Thực đơn Finger Food

  Menu tiệc finger food classic 350

  Giá: 350.000

  Thực đơn Finger Food

  Menu tiệc Finger food classic 300

  Giá: 300.000

  Thực đơn Finger Food

  Finger food pack 210

  Giá: 210.000
  xem thêm các thực đơn FINGER-FOOD khác